PVC vrata

PVC vrata

Vrata predstavljaju prvi doticaj vanjskog svijeta s Vašim domom. Stoga, izbor materijala od kojega će vrata biti izrađena od ključne je važnosti. Vrata trebaju štititi Vaš dom od vremenskih prilika, buke, provala, a da pritom odigraju i estetsku ulogu. Dobra vrata moraju pružiti sigurnost od prodiranja vode, vjetra te kao toplinski izolator. Sve to dobra vrata od PVC-a mogu pružiti.

  • Karakteristike PVC vratiju
  • Izuzetna toplinska izolacija
  • Pouzdana zaštita od vremenskih uvjeta
  • Dobra zvučna izolacija